Adviseur Project & Omgevings Management | CV
289
page-template-default,page,page-id-289,page-child,parent-pageid-219,mkd-core-1.0,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,burst child-child-ver-1.0.0,burst-ver-1.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

CV

Profiel

Adviseur Omgevingsmanagement

Als adviseur is Ingrid breed inzetbaar.

Qua persoonlijkheid is Ingrid een prettige collega om mee te werken. Ze is iemand die de samenwerking opzoekt, maar ook prima zelfstandig opereert.

Ze heeft een hoog analytisch vermogen, is enthousiast, humoristisch en heeft een flexibele werkhouding. Ze is product- en resultaat gericht met oog voor detail.
Vanuit haar opleiding is ze uitstekend inzetbaar voor multidisciplinaire vraagstukken, waarbij integraliteit van groot belang is. Ze werkt oplossingsgericht. Hierbij heeft ze oog voor bestuurlijke verhoudingen en benut ze haar kennis van de diverse technische disciplines.
Ingrid heeft ervaring zowel in aansturing en begeleiding van personeel als inhoudelijke projectervaring, met specialisatie omgevingsmanagement. Deze ervaringen benut ze ook in haar prive leven, als coach en trainer.

Opleiding/diploma

1987      diploma behaald VWO

1994      afgerond WO, Algemene Sociale Wetenschappen, universiteit Utrecht

2017      Leerwerkprogramma OM Essentie, masterprogramma voor ervaren omgevingsmanagers

Loopbaan

Jan 2017-heden
Zelfstandig adviseur APOM, IJsselstein
Omgevingsmanager en Adviseur Project- en Omgevingsmanagement

Februari 2018- heden
Ingehuurd, werkzaam bij Waterschap Rivierenland als Senior omgevingsmanager.
Werkzaam op Regionale keringen, een project in uitvoering en
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), projecten in de Verkenningenfase en Planuitwerkingfase.

Okt 2017-okt 2019
Ingehuurd, werkzaam bij Dynniq als omgevingsmanager bij afdeling Infra en Mobility. Werkzaamheden zijn het adviseren van het management en leveren van producten op gebied van conditionering, stakeholdermanagement en communicatie ten behoeve van het project CCTV-DTN.

Augustus 2018-december 2018
Ingehuurd, werkzaam bij Dynniq als senior omgevingsmanager bij afdeling Infra en Mobility. Werkzaamheden zijn gericht op tot stand komen van aanbieding Tender met specialisatie de discipline Omgevingsmanagement

Jan 2017-juli 2017
Ingehuurd, werkzaam bij Rijkswaterstaat als omgevingsmanager bij contractvoorbereiding.
Inhoudelijk o.a. bezig met Klanteisenspecificatie (KES), stakeholdersanalyse, communicatieplan, opstellen PvE, Conditionerende aspecten/randvoorwaarden opstellen bij contract, waaronder NGE, Flora en fauna, Archeologie, bodemonderzoeken, kabels en leidingen.

Sept 2009 – dec 2016

Omgevingsmanager, Movares Nederland BV, Utrecht

Omgevingsmanager en Adviseur Omgeving
Omgevingsmanagement:

Opstellen BLVC plan, opstellen Klanteisenspecificatie (KES)

IPM rolhouder Omgevingsmanagement voor RWS.

Omgevingsmanager en adviseur voor IPM rolhouder bij RWS in natte infraprojecten. Zie hiervoor Projectervaringen verder in dit CV. Vervangen rolhouder bij afwezigheid, opstellen KES, methodiek Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) hanteren, werken volgens Systeem gerichte Contractbeheersing (SCB).

Conditionerende aspecten/randvoorwaarden opstellen bij contract, waaronder NGE, Flora en fauna, Archeologie, bodemonderzoeken, kabels en leidingen.

Omgaan met en afhandelen van bestuurlijke gevoeligheden, schadeafhandeling derden. Informeren en communiceren naar de diverse stakeholders.
Vergunningenmanagement: tbv diverse projecten Movares op gebied van Rail, Infra en Water.
Conditionering: relatiebeheer tbv projecten, daarnaast ingezet voor de disciplines NGE/CE, Kabels en leidingen, Flora en fauna
Projectmanagement: Proces- en Projectbeheersing

Jan 2007 – 2009

Projectcoördinator, Movares, Utrecht

Het adviseren en ondersteunen van de projectmanager en betrokken projectleiders t.a.v. de voortgang van het project op de aspecten kwaliteit, tijd, geld, organisatie, informatie en risico’s (KTGOIR).
Samenstellen, bewaken en analyseren van engineeringsbudgetten, projectplanningen en bouwkosten van infrastructurele projecten. Coördinatie van de dagelijkse gang van zaken

April 2006 – jan 2007

Accountcoördinator, Intraffic, Nieuwegein

Jan 2003 – jan 2006

Medewerker beheer Zorgadministratie, GGZ Regio Breda, Etten Leur

Functioneel applicatiebeheer Zorgregistratiesysteem

Jan 2000 – jan 2003

Projectleider integratie, GGZ Regio Breda

Realiseren van samenwerking en samenvoegen van secretariaten op diverse lokaties binnen de GGZ.

Leidinggevend aan vier teams van secretaresses (14 personen).

2000 – 2000

Accountmanager, Holland Railconsult

1996 – 2000

Projectcoördinator, Holland Railconsult

1999 – 2000

Hoofd Projectondersteuning, Holland Railconsult

Leidinggevend aan team projectondersteuning, waaronder projectassistenten en projectcoördinatoren (circa 20 fte). Tevens het begeleiden van stagiaires en nieuw personeel.

Projectervaring

Februari 2018- heden
Senior Omgevingsmanager, Waterschap Rivierenland
HWBP Dijkversterking Tiel Waardenburg, sinds najaar 2018 in fase van Planuitwerking.
Onderdeel van team Communicatie en Participatie.
Verantwoordelijk voor de Klanteisenspecificatie, het voeren van diverse overleggen met stakeholders, zowel op ambtelijk niveau als bij directe betrokkenen. Opzoeken en onderhouden van goede samenwerking zowel binnen de eigen organisatie als met de gecontrateerde partijen. Tevens coördinarende rol bij de conditionerende onderzoeken.
Werkzaam volgens principe van Strategisch omgevingsmanagement (SOM).
Naast omgevinsgmanager ook rol van Beheerder van de Klanteisenspecifiactie, waar zowel technische als omgevingsaspecten in verwerkt zijn.

Werkzaam op Project Molenkade, een regionale kering, in fase van uitvoering.
HWBP Verkenning stad Tiel, met name verantwoordelijk voor de conditionering. Betrokken bij opstellen Plan van aanpak.
HWBP Verkenning Neder-Betuwe. Meewerken aan de tot standkoming van het Voorkeursalternatief (VKA). Beoordelen van klanteisen uit systeem Relatics.
HWBP Verkenning Wolferen Sprok (WOS), ondersteunende werkzaamheden tbv omgevingsmanagement. Verwerken verslagen.

Augustus 2018- december 2018
Senior omgevingsmanager, Dynniq Nederland
Ingehuurd, werkzaam bij Dynniq als senior omgevingsmanager bij afdeling Infra en Mobility.
Werkzaam binnen Projectteam voor discipline Omgevingsmanagement ten behoeve van Tender volgens Best Value Procurement (BVP).

Okt 2017- oktober 2019

Omgevingsmanager, Project CCTV-DTN, Dynniq Nederland, afdeling Infra en Mobility

Werkzaam in project Engineeren, uitvoeren en onderhouden van de CCTV systemen voor scheepvaartbegeleiding bij de verkeersposten Dordrecht, Tiel en Nijmegen (CCTV-DTN) als omgevingsmanager binnen IPM team. Verantwoordelijk voor onder andere de communicatie, het verkrijgen van benodigde toestemmingen en vergunningen, met de daarbij behorende conditionerende onderzoeken zoals archeologie, NGE/CE, kabels en leidingen, bodemonderzoeken. Voert overleg met diverse instanties om proces goed te laten verlopen, coördineert werkzaamheden met andere projecten.

Jan 2016- juli 2017

Omgevingsmanager, RWS Team WNN MN B Vaarwegen

Werkzaam in projecten vanuit Team Landelijke Samenwerking Utrecht (SLU)

 

 

Contractvoorbereiding:

Verwijderen Boogbrug Vianen, waarbij opstellen van KES, uitzoeken van de diverse conditonerende randvoorwaarden tbv uitvoering zoals kabels en leidingen, NGE/CE, flora en fauna, bodem onderzoeken, benodigde vergunningen, contacten met de diverse waterschappen en gemeenten mbt de sloop. Mede verzorgen van communcatie intern en extern. Werken volgens Methode System Engineering.

Uitvoering:

Herstel damwanden Amsterdam Rijnkanaal (tot dec 2016); over lengte van 60 km

Renovatie Koninginnensluis Nieuwegein; Complex van monumentale sluis en twee bruggen

Renovatie Muntbrug en ophaalbrug Leidse Rijn; monumentale brug in Utrecht

Sept 2011 – dec 2015

Omgevingsmanager, Renovatie en Onderhoud natte projecten, RWS Utrecht, RWS

Als omgevingsmanager en adviseur ingezet op detacheringsbasis op projecten vanaf contractvoorbereiding tot en met de uitvoering.
Projecten: Verwijderen sluiseiland Zeeburg en aanleg Natuurvriendelijke oever, Herstel Damwanden Amsterdam Rijnkanaal, Renovatie Koninginnensluis, Renovatie Muntbrug en ophaalbrug Leidse Rijn, verwijderen Boogbrug Vianen.

De werkzaamheden zijn mn gericht op opstellen van contract en de uitvoering; KES, conditionerende randvoorwaarden zoals NGE/CE, Kabels en leidingen, Archeologie, Bodemonderzoek, vergunningen. Het onderhouden en aangaan van contacten met de diverse stakeholders, zowel intern als extern. Alles goed vastleggen conform system engineering.
Communicatieactiviteiten afstemmen met de diverse afdelingen, gemeenten en de uitvoerende partij. Opzoeken en onderhouden van goede samenwerking zowel binnen de eigen organisatie als met de aannemer en het bevoegd gezag waarbij de omgeving en hun belangen meegenomen worden volgens het principe van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM)

Sept 2011 – dec 2015

Omgevingsmanager en adviseur omgevingsmanagement, Movares Utrecht

Als omgevingsmanager ingezet voor diverse projecten. Opstellen oa BLVC plan Uithoflijn, Opzet KES Velsertunnel RWS, opzet KES Verbreding A12, MJPG Prorail, Omgevinsganalyse Oldenzaal en andere werkzaamheden tbv diverse projecten naast de detachering.

2010

Projectleider, Rotterdam, Prorail

Als projectleider verantwoordelijk voor het op orde brengen van de vergunningverlening van alle kabels en leidingen in het havengebied Rotterdam. Aansturen van team om circa 600 kabels en leidingen in kaart te brengen en vergunning te verlenen. Hierbij gekozen voor een rol als meewerkend voorman. De planning stond zwaar onder druk en het zelf meewerken heeft ertoe geleid dat het team meer heeft kunnen realiseren dan dat de opdrachtgever had verwacht.

2007 – 2010

Projectcoördinator, MAVA A15, Rotterdam, Rijkswaterstaat

het ondersteunen van het projectbureau MaVa van de dienst
Rijkswaterstaat Zuid-Holland bij het verkrijgen van projectovereenstemmingen met Kabels en leidingen beheerders en voor de begeleiding tijdens de uitvoering op het gebied van projectmanagement. Samen met PRM naar voortgangsoverleggen, op hoogte brengen van planning en Geld, kwaltiteitsborging.

2000 – 2000

Controller, diverse projecten RET, Rotterdam, RET

adviseren en ondersteunen van diverse projecten van RET voornamelijk op het gebied van financien

1996 – 1999

Projectcoördinator, Trajectnota-MER Noord-oostelijke verbinding, Utrecht, ProRail

Adviserend en ondersteunend naar Projectmanager en projectleiders t.a.v. de voortgang van het project op de aspecten KTGOIR. Tevens betrokken bij de externe processen in de omgeving waaronder de inspraak.

Cursus

2019 Mini-cursus Dijken, dagdeel (WRSL)
2019 Omgevingswet, Participatie, dagdeel PelsRijcken
2018 Interviewtraining Best Value Procurement (BVP), 3 dagdelen Flux partners
2018 Intervisie, 6 dagdelen, POM
2017 Workshop Conventionele Explosieven, 2 dagen RWS
2016 ADR Bewustwording gevaarlijke stoffen, dagdeel SDX
2016 Cursus SOM (herhaling), 2 dagdelen
2015 Workshop Verkenningen, 2 dagen RWS
2014 Conventionele Explosieven (RWS)
2014 Masterclass UAV-GC (+SCB), 4 dagen Movares
2013 basiscursus Integrale Veiligheid
2013 VCA Vol
2013 workshop m.e.r., 2 dagen RWS
2011 S.C.B., 4 dagdelen Movares
2010 System Engineering
2010 Soft Skills (PRM) Schouten en Nelissen
2010 Hard Skills (PRM)
2010 Wabo
2008 Prince2 Foundation
2007 Projectwise
1999 Projectmanagement
1998 Basiscursus Techniek

Talen

  Spreken Schrijven Lezen
Nederlands
Engels Goed Goed Goed
Duits Goed Gemiddeld Goed

Persoonlijk

Sportief:
skiën, tennis en volleybal
Trainer en coach van damesteam volleybal
lezen
tekenen

Overig

Lid van Platform Omgevingsmanagement (POM)

Lid Commissie Landelijke Omgevingsmanagement Dag (LOMD)

Lid Activiteitencommissie POM